《AM730》於2019年8月6日的娛樂版,報導薛家燕小姐請陽光老友記會員睇戲,及由本會社工Cathy頒發「陽光大使委任狀」,表揚她一直支持本會的工作!再次感謝家燕姐及梓軒對同學會的支持,我們會繼續努力,協助更多中年人及長者「培訓、再就業」!

報導內文:

多年幫助老友記 薛家燕獲表揚

由薛家燕(家燕姐)與王梓軒聲演的動畫電影《貓咪媽咪home》,於上周六及周日舉行一連4場優先場,首日的3場優先場,家燕姐與王梓軒不但現身謝票活動,因為家燕姐多年來支持長者機構,獲頒發橫額表揚。

家燕姐聲演動畫,更出錢出力請機構「陽光老友記同學會」睇戲,多年來關注長者就業問題,為有需要長者提供協助,該機構為答謝家燕姐,更準備橫額感謝她請睇戲,及對機構的一直支持。家燕姐說:「睇卡通片絕對係暑假一家大細最佳活動,加上最近大家心情都一般,希望透過我哋聲演為觀眾帶嚟歡樂,作為藝人最緊要令觀眾開心、放鬆。」

連結:
https://www.am730.com.hk/news/娛樂/多年幫助老友記-薛家燕獲表揚-183526

WhatsApp Image 2019-08-11 at 3.58.30 PM.jpeg

Leave a Reply